จากประกาศการบังคับใช้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 นี้ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากกับคนที่เป็นเจ้าของ ที่ดิน บ้าน หรือ คอนโด ที่ต้องมาศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเสียภาษีตัวนี้อย่างถูกต้องครับ

ก่อนอื่นที่เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่จะคุยวันนี้เรามาดูพื้นฐานวิธีการคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันก่อนนะครับว่าภาษีตัวนี้มีหลักการคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะคิดคำนวณจาก

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง + การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น

การใช้งานของที่ดินนั้นแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักและมีการคิดอัตราภาษีที่แตกต่างกันดังนี้ครับ

 1. เกษตรกรรม
 2. ที่พักอาศัย
 3. กลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
 4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

ซึ่งภาษีตัวนี้จะถูกจัดเก็บองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น เทศบาลหรืออบต เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมด โดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของรัฐบาลครับ

มาถึงในส่วนหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ บ้านเช่าและคอนโดให้เช่าจัดว่าอยู่ในกลุ่มใหนและต้องเสียอัตราภาษีเท่าไร ถ้าหากว่าเป็นบ้านหรือคอนโดที่เราอยู่เองแน่นอนว่าจะคิดเป็น “ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย” โดยมีการคิดอัตราภาษีดังต่อไปนี้ครับ

เราจะแยกอัตราภาษีที่อยู่อาศัยนี้เป็น 3 แบบย่อยๆครับคือ

 1. บ้านหลังหลัก เป็นเจ้าของเฉพาะบ้าน
 2. บ้านหลังหลัก เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน
 3. บ้านหลังอื่น

อัตราการคิดภาษีสำหรับบ้านหลังแรก เป็นเจ้าของเฉพาะบ้าน

 • มูลค่าไม่ถึง 10 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี
 • มูลค่า 10-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% (ล้านละ 200 บาท)
 • มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (ล้านละ 300 บาท)
 • มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (ล้านละ 500 บาท)
 • มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (ล้านละ 1,000 บาท)

อัตราการคิดภาษีสำหรับบ้านหลังแรก เป็นเจ้าบ้านและที่ดิน

 • มูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี
 • มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (ล้านละ 300 บาท)
 • มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (ล้านละ 500 บาท)
 • มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (ล้านละ 1,000 บาท)

อัตราภาษีบ้านหลังอื่น

 • มูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% (ล้านละ 200 บาท)
 • มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (ล้านละ 300 บาท)
 • มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (ล้านละ 500 บาท)
 • มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (ล้านละ 1,000 บาท)

ในกรณีบ้านหลังหลักที่เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน (เจ้าของบ้านอาศัยอยู่เอง) และมีชื่อในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น จะได้รับการยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก เท่ากับว่า หากเราเป็นมีบ้านพร้อมที่ดินที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียภาษีในปี 2563 – 2566 ครับ

 

แต่คำถามคือ เมื่อเราเอาบ้านหรือคอนโดที่เราอยู่อาศัยมาปล่อยเช่าหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนมาเสียภาษีที่ดินเป็นรูปแบบเชิงพาณิชยกรรมหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นอย่างงั้นอัตราภาษีที่เราต้องจ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยครับ

อัตราภาษีที่ดินพาณิชยกรรม

 • มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3% (ล้านละ 3,000 บาท)
 • มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4% (ล้านละ 4,000 บาท)
 • มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5% (ล้านละ 5,000 บาท)
 • มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6% (ล้านละ 6,000 บาท)
 • มูลค่า 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.7% (ล้านละ 7,000 บาท)

เห็นไหมครับว่าอัตราเริ่มต้นของภาษีที่ดินในแบบพาณิชยกรรมมีอัตราคิดเริ่มต้นที่ 0.3% แต่ถ้าเราคิดภาษีที่ดินในแบบที่อยู่อาศัยเราจะเสียในอัตราเริ่มต้นเพียง 0.02% เท่านั้นครับหรือดีไม่ดีถ้าทรัพย์เราราคาไม่เกิณเกณที่กำหนดเรายังได้ค่ายกเว้นภาษีด้วยนะครับ

 

ผมยกตัวอย่างเป็นตัวเลขให้เข้าใจง่ายนะครับ

สมมุติว่าเรามีคอนโดอยู่ 2 ห้องซึ่งห้องแรกเราอยู่เอง มีชื่อในทะเบียนบ้านและเราได้สิทธิเว้นภาษีในห้องนี้ไปครับ ส่วนห้องที่สองเราปล่อยเช่าโดยห้องที่สองเนี่ยเราไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่เราเป็นเจ้าของ ราคาคอนโดหลังที่สองของเรามีราคาประเมินอยู่ที่ 8 ล้านบาท กรณีที่ 1 ถ้าเราเสียในเกณที่อยู่อาศัย จะใช้อัตราภาษี 0.02%

ดังนั้นภาษีที่ต้องเสียต่อปีคือ 8,000,000 x 0.02% = 1,600 บาท

 

กรณีที่ 2 ถ้าเราเสียในเกณพาณิชยกรรม จะใช้อัตราภาษี 0.3% ดังนั้นภาษีที่ต้องเสียต่อปีคือ 8,000,000 x 0.3% = 24,000 บาท

 

เห็นไหมครบว่ายอดที่จ่ายแตกต่างกันอย่างมากเลยถ้าเราต้องโดนบังคับให้จ่ายเป็นแบบพาณิชย์กรรม

 

แต่ว่าผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นข่าวดีมากๆครับเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ออกมาประกาศว่า

การเก็บภาษีในส่วนที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์นั้น เพื่อให้เกิดการจัดเก็บภาษีให้ง่าย และลดการใช้ดุลพินิจ โดยจะดูเรื่องทางกายภาพเป็นหลัก ดังนั้นที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท จะเก็บภาษีแบบที่อยู่อาศัย ถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยให้ผู้อื่นเช่าก็ตาม เพราะถือว่าการเช่านั้นเพื่ออยู่อาศัย จะให้เช่ากี่หลังก็ได้ก็เก็บในอัตราภาษีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหมด

ดังนั้น ณ ปัจจุบันนี้นับเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่บ้านหรือคอนโดให้เช่า เราจะจ่ายภาษีที่ดินในประเภทที่อยู่อาศัยซึ่งมีอัตราภาษีเริ่มต้นที่ต่ำมาก แต่ประกาศนี้ก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ต้องคอยอัพเดตกันเรื่อยๆนะครับ

……………………………………………………………………………
– Mail : gurulivingth@gmail.com
…………………………………………………………………………..

#บ้านเช่าภาษีที่ดิน #คอนโดให้เช่าภาษีที่ดิน #ภาษีที่ดิน #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #บ้านภาษีที่ดิน #คอนโดภาษีที่ดิน