อนันดาแจงกำไร Q1 ปี 2563 มีกำไรสุทธิ 150 ล้านบาท ปรับลดลงจากปีที่แล้ว 35% 

บริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับ ไตรมาส 1/2563 ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1/2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจํานวน 150.2 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน 82.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.3 จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน กิจการร่วมค้า ซึ่งยอดโอนของโครงการร่วมทุนที่โอนต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562

 

รายได้รวมในไตรมาส 1/2563 มีจํานวน 1,857.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นจํานวน 35.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1/2563 มีการบันทึกกําไรจากการขายเงินลงทุนใน บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน จํากัด และบริษัท พีระ คาร์ท จํากัด จํานวน 356.5 ล้านบาทขณะที่รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 600.5 ล้านบาท ลดลง 174.0 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกัน ของปีก่อน

 

โดยสรุปแล้วแม้สถานการณ์ในประเทศและโดยรวมจะอยู่ในช่วงภาวะตรึงเครียด แต่บริษัทก็ยังคงมีกำไรอยู่แม้ในภาวะแบบนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะครับว่าในไตรมาสถัดๆไป บริษัทจะทำผลประกอบการได้กำไรเท่าไรบ้าง ถ้าชอบใจฝากกด Like กดShare เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ

 

#gurutalk #หุ้น #หุ้นอสังหาริมทรัพย์ #วิเคราะห์หุ้นอสังหา #หุ้นอสังหา #หุ้นบ้าน #หุ้นอนันดา #หุ้นANAN #หุ้นบริษัทอนันดา #อนันดาบ้าน #บ้านอันดา